علیرضا وجهی

علیرضا وجهی،

استاد
  • معاون دانشگاه و رییس سازمان خدمات دانشجویی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 262 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال