حسام الدین اکبرین

حسام الدین اکبرین،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تماس : 02161117048
Scopus
  • 78 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

  • سرپرستی مرکز فناوری و اطلاعات 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

1386 ← 1391

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دکترای عمومی دامپزشکی

1377 ← 1383

فعالیت های علمی