حسام الدین اکبرین

حسام الدین اکبرین

مرتبه علمی : استادیار
  • عضو اصلی شعبه 2807 ویژه دامپزشکی شورای حل اختلاف شهرستان تهران
  • همکار مدعو گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  • بازرس انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تماس : 02161117048
Scopus
  • 115 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • سرپرستی مرکز فناوری و اطلاعات 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

1386 ← 1391

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دکترای عمومی دامپزشکی

1377 ← 1383

کلمات کلیدی