سید احمد مدنی

سید احمد مدنی،

استادیار
  • نماینده انجمن اروپایی دامپزشکی پرندگان در ایران
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور
شماره تماس : 02161117179
Scopus
  • 129 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، بیماریهای طیور

1385 ← 1389

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

1379 ← 1385

فعالیت های علمی