اعضای هیات علمی

سید احمد مدنی

سید احمد مدنی،

استادیار
  • نماینده انجمن اروپایی دامپزشکی پرندگان در ایران
  • مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه
  • شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی امور سامانه های آموزش عالی وزارت عتف
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور
شماره تماس : 02161117179
Scopus
  • 142 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 303 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

  • شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی امور سامانه های آموزش عالی وزارت عتف 1400←1403
  • مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه 1400←1403

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، بیماریهای طیور

1385 ← 1389

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

1379 ← 1385

کلمات کلیدی