مجید مسعودی فرد

مجید مسعودی فرد

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117079
Scopus
  • 275 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، رادیولوژی

1375 ← 1381

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1368 ← 1374

کلمات کلیدی