مجید مسعودی فرد

مجید مسعودی فرد،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117079
Scopus
  • 208 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، رادیولوژی

1375 ← 1381

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1368 ← 1374

فعالیت های علمی