حمید رضا موسویان

حمید رضا موسویان،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 48 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی