سیدمهدی نصیری

سیدمهدی نصیری،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 859 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دیپلمای تخصصی ، Tehran ، Clinical Pathology

1382 ← 1386

دکتری عمومی ، Shiraz ، Veterinary Medicine

1376 ← 1382

فعالیت های علمی