امیر رستمی

امیر رستمی

مرتبه علمی : دانشیار
  • رئیس کمیته بیماریهای حیات وحش سازمان نظام دامپزشکی
  • نماینده دانشکده دامپزشکی در هیات ممیزه دانشگاه
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 95 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 4263 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • نماینده دانشکده دامپزشکی در هیات ممیزه دانشگاه 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای کوچک

1376 ← 1383

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دکترای عمومی دامپزشکی

1369 ← 1373

کلمات کلیدی