فرهنگ ساسانی

فرهنگ ساسانی،

استاد
 • همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور
دانشکده دامپزشکی
گروه پاتولوژی
Scopus
 • 195 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

 • عضو کمیته علمی اولین کنگره حفاظت و بیماریهای حیات وحش 1398←1398
 • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی پاتوبیولوژی 1398←1400
 • عضو کمیته علمی ششمین کنگره بین امللی دامپزشکی طیور 1396←1396
 • شرکت در جلسه کمیته منتخب موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی 1396←1396
 • رئیس پانل انکولوژی دامپزشکی در دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه 1396←1396
 • سخنرانی کلیدی در پانل بافتشناسی با عنوان نقش علوم پایه در تشخیص بیماریها و تحقیقات با تکیه بر نقش بافتشناسی دامپزشکی 1396←1396
 • همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور 1395←…
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی 1395←1395
 • همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دیپلمای تخصصی ، European School ، .

… ←

دیپلمای تخصصی ، Universita degli Studi di Padova ، .

1382 ← 1383

دکتری ، دانشگاه تهران ، اسیب شناسی

1365 ← 1372

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1359 ← 1365

فعالیت های علمی