امید زهتاب ور

امید زهتاب ور،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117114
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو کمیته پژوهش فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران 1399←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی

1391 ←

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

1384 ←

فعالیت های علمی