میرسپهر پدرام

میرسپهر پدرام،

استادیار
  • مدیر گروه جراحی و رادیولوژی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 310 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • مدیر گروه جراحی و رادیولوژی 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی