سارنگ سروری

سارنگ سروری،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117124
Scopus
  • 66 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • رئیس بخش رادیولوژی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Diplomat ، دانشگاه تهران ، رادیولوژی

1373 ← 1380

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1366 ← 1372

فعالیت های علمی