علیرضا وجهی

علیرضا وجهی،

استاد
  • معاون دانشگاه و رییس سازمان خدمات دانشجویی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 262 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • معاون دانشگاه و رییس سازمان خدمات دانشجویی 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، رادیولوژی

1375 ← 1382

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1366 ← 1372

کلمات کلیدی