علیرضا وجهی

علیرضا وجهی،

استاد
  • معاون دانشگاه و رییس سازمان خدمات دانشجویی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 262 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.