محمد ملازم

محمد ملازم،

استادیار
  • عضو شورای پژوهشی گروه جراحی و رادیولوژی
  • رییس بخش رادیولوژی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 154 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 254 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

پروفایل

  • عضو شورای پژوهشی گروه جراحی و رادیولوژی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، تهران ، رادیولوژی دامپزشکی

1382 ← 1386

دکتری عمومی ، شیراز ، دامپزشکی

1376 ← 1382

فعالیت های علمی