محمد ملازم

محمد ملازم،

استادیار
 • عضو شورای پژوهشی گروه جراحی و رادیولوژی
 • رییس بخش رادیولوژی
 • عضو اصلی کمیته تخصصی دامپزشکی حیوانات خانگی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • رییس بخش رادیولوژی
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی دانشکده دامپزشکی
 • عضویت در شبکه موسسات آموزشی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
 • 197 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 324 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • عضویت در شبکه موسسات آموزشی 1401←…
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی دانشکده دامپزشکی 1400←…
 • رییس بخش رادیولوژی 1400←…
 • عضو اصلی کمیته تخصصی دامپزشکی حیوانات خانگی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران 1400←…
 • عضو شورای پژوهشی گروه جراحی و رادیولوژی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Diplomat ، کالج تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی اروپا, برن سویس ، دیپلومای کالج تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی اروپا

… ←

Post doc ، تهران ، رادیولوژی دامپزشکی

1382 ← 1386

دکتری عمومی ، شیراز ، دامپزشکی

1376 ← 1382

کلمات کلیدی