زهره خاکی

زهره خاکی،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
شماره تماس : 02161117084
Scopus
 • 248 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷

پروفایل

 • طراحی سوال کنکور دکترای تخصصی سازمان سنجش 1397←1397
 • طراحی سوال آزمون جامع رشته کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1397←1397
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی کلینیکال پاتولوژی 1397←1398
 • استاد مشاور فرهنگی ( انجمن دانشجویی کلینیکال پاتولوژی) 1396←1397
 • دبیر علمی اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 1395←1395
 • طراحی سوال آزمون تخصصی کلینیکال پاتولوژی 1394←1395
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی کلینیکال پاتولوژی 1394←1395
 • رئیس بخش کلینیکال پاتولوژی 1394←1396
 • تدوین استانداردهای ملی11340 1387←1387
 • تدوین استانداردهای ملی11341 1387←1387
 • تدوین استانداردهای ملی11342 1387←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، دانشگاه تهران ، کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

1371 ← 1375

دکتری ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1363 ← 1364

فعالیت های علمی