حسن زارعی متین

حسن زارعی متین

مرتبه علمی : استاد
  • مدیرگروه مدیریت دولتی و امور عمومی
  • عضو کارگوه تخصصی مدیریت وزارت علوم
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166158
Scopus
  • 57 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

پایان نامه ها و رساله ها