سیدمحمد مقیمی

سیدمحمد مقیمی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی | مطالعات اسلامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 923 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • معاون آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مدیریت رفتار سازمانی

1377 ← 1381

کارشناسی ارشد ، تهران ، مدیریت مالی دولتی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی