علی نقی امیری

علی نقی امیری،

استاد
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 230 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1377 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1372 ← 1375

کارشناسی ، مجتمع آموزش عالی قم ، مدیریت دولتی

1369 ← 1372

فعالیت های علمی