علی نقی امیری

علی نقی امیری،

استاد
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 259 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1377 ← 1382

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1372 ← 1375

کارشناسی ، مجتمع آموزش عالی قم ، مدیریت دولتی

1369 ← 1372

فعالیت های علمی