علی اصغر پورعزت

علی اصغر پورعزت،

استاد
  • ریاست کتابخانه مرکزی
دانشکده مدیریت
مطالعات اسلامی
شماره تماس : 02166466199
اتاق : -
Scopus
  • 28 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 505 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

پروفایل

  • ریاست کتابخانه مرکزی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی