دانشجویان دکتری

علی اصغر پورعزت

علی اصغر پورعزت،

استاد
  • ریاست کتابخانه مرکزی
  • رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت دولتی
  • دبیر تخصصی کارگروه علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان
دانشکده مدیریت
مطالعات اسلامی
شماره تماس : 02166466199
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 47 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 837 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • عضو اتاق فکر کاربردی سازی پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400←1401
  • ریاست کتابخانه مرکزی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی