علی حمیدی زاده

علی حمیدی زاده،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Scopus
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 177 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، - ، مدیریت دولتی

… ←

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1387 ←

فعالیت های علمی