محمد میره ای

محمد میره ای

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
 • عضو کمیته پالایش و ارزیابی متقاضیان جذب هیأت علمی معرفی‌شده از سوی دانشکده‌ها
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166417
Scopus
 • 7 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 83 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • عضو کمیته پالایش و ارزیابی متقاضیان جذب هیأت علمی معرفی‌شده از سوی دانشکده‌ها 1401←…
 • عضو کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 1401←…
 • عضو کارگروه فضای سایبر و رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران 1399←1401
 • عضویت در کارگروه نام گذاری تقسیمات استان قم 1399←1401
 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت پردیس فارابی 1396←1398
 • دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1382 ← 1384

کارشناسی ، تربیت معلم تهران ، جغرافیای شهری

1378 ← 1381

کلمات کلیدی