حسن زارعی متین

حسن زارعی متین،

استاد
  • مدیرگروه مدیریت دولتی و امور عمومی
  • عضو کارگوه تخصصی مدیریت وزارت علوم
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166158
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 2201225 2 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مدیریت رفتار سازمانی 2201895 3 06 هرهفته (15:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مدیریت رفتار سازمانی 2201895 3 07 هرهفته (15:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 1002576 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2201142 2 56 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه مدیریت دولتی 2201063 3 16 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی 2201699 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 2201225 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/16 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 2201225 2 09 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/16 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
مدیریت رفتار سازمانی 2201895 3 08 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت رفتار سازمانی 2201895 3 08 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه مدیریت دولتی 2201063 3 16 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1399/10/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 2201693 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 11:30) 1399/04/08 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 2201225 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2201142 2 98 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2201142 2 17 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه مدیریت دولتی 2201063 3 09 هرهفته دو شنبه (08:30 - 11:30) 1398/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت رفتار سازمانی 2201895 3 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1398/04/01 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی 2201699 2 25 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1