حمیدرضا یزدانی

حمیدرضا یزدانی،

استادیار
  • عضو کمیته بازمهندسی ساختار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Scopus
  • 123 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 707 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

پروفایل

  • عضو کمیته بازمهندسی ساختار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران دانشکده مدیریت ، مدیریت منابع انسانی

1385 ←

M.S ، دانشگاه تهران دانشکده مدیریت ، مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

1382 ←

B.S ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت دولتی

1378 ←

Diplom ، پیش دانشگاهی خاتم الانبیا ، رشته ریاضی فیزیک

1373 ←

فعالیت های علمی