شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی،

دانشیار
محیط زیست
Scopus
  • 240 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 431 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال