محمدرضا مثنوی

محمدرضا مثنوی،

استاد
  • دانشکده محیط زیست ، نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران 98-96
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113179
اتاق : -
  • 31 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران 98-96 1397←1399
  • دانشگاه تهران ، رابط دانشجویی دانشکده در امر ارزیابی کیفیت دانشگاه 1396←1397
  • دانشگاه تهران ، دبیر اولین کنفرانس ملی مهندسی طراحی محیط زیست 1394←1394
  • دانشگاه تهران ، معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست 93-96 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه گلاسکو انگلستان ، معماری با گرایش توسعه پایدار شهری

1372 ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، معماری

1358 ← 1369

فعالیت های علمی