محمدرضا مثنوی

محمدرضا مثنوی،

استاد
  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب - جهت شرکت در کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی
  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب - جهت شرکت در کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113178
صفحه رخ نما
Scopus
  • 115 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 390 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب - جهت شرکت در کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی 1399←1401
  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب - جهت شرکت در کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی 1399←1401
  • دبیر اولین کنفرانس ملی مهندسی طراحی محیط زیست 1394←1394
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست 93-96 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه گلاسکو انگلستان ، معماری با گرایش توسعه پایدار شهری

1372 ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، معماری

1358 ← 1369

فعالیت های علمی