شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 268 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 431 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، شهرسازی

1375 ← 1381

M.S ، تهران ، شهرسازی- طراحی شهری

1368 ← 1372

کارشناسی ، شهید بهشتی ، مهندسی معماری

1358 ← 1366

کلمات کلیدی