لعبت زبر دست

لعبت زبر دست،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 17 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی محیط زیست

1385 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

1380 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ترویج و آموزش کشاورزی

1376 ← 1380

فعالیت های علمی