قدرت اله باقری راغب

قدرت اله باقری راغب

مرتبه علمی : دانشیار
  • ناظر طرح تحقیق
  • ناظر طرح تحقیقاتی
  • مربی بدنساز تیم ملی فوتسال ایران
  • رئیس هیات فوتبال استان قم
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166158
Google Scholar
  • 338 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال