قدرت اله باقری راغب

قدرت اله باقری راغب،

دانشیار
  • ناظر طرح تحقیق
  • ناظر طرح تحقیقاتی
  • مربی بدنساز تیم ملی فوتسال ایران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166158
Google Scholar
  • 270 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال