علی مقدم زاده

علی مقدم زاده،

استادیار
 • مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
 • عضویت در کمیسیون علمی وفناوری
 • عضویت در شورای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور
 • عضو کارگروه برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت های گروه سنجش واندازه گیری سازمان سنجش آموزش کشور
 • مشاور رئیس سازمان مطالعات و همکاری های بین المللی
 • عضو علمی نشست "امنیت روانی کنکور"
 • مشاور رئیس جمعیت هلال احمر در امور نیروی انسانی
 • مدیر کل دفتر آزمون‌سازی و روانسنجی سازمان سنجش و آموزش کل کشور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117472
Scopus
 • 32 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 135 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

پروفایل

 • مدیر کل دفتر آزمون‌سازی و روانسنجی سازمان سنجش و آموزش کل کشور 1397←…
 • مشاور رئیس جمعیت هلال احمر در امور نیروی انسانی 1396←…
 • عضو علمی نشست "امنیت روانی کنکور" 1396←…
 • مشاور رئیس سازمان مطالعات و همکاری های بین المللی 1396←…
 • عضو کارگروه برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت های گروه سنجش واندازه گیری سازمان سنجش آموزش کشور 1394←…
 • عضویت در شورای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور 1394←…
 • عضویت در کمیسیون علمی وفناوری 1393←…
 • عضو کمیسیون تخصصی روان سنجی 1392←1394
 • مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی