ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی،

دانشیار
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
 • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
 • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
 • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
 • 6 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 293 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان 1400←…
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1399←1401
 • نماینده هیات اجرایی جذب 1396←1398
 • مدیر شورای پردیس شمالی دانشگاه تهران 1396←1398
 • معاونت اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1396←1399
 • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار 1393←…
 • عضو هیات علمی اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی 1392←1392
 • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی 1392←…
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت ورزشی

1385 ← 1389

M.S ، تربیت مدرس ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1382 ← 1384

کارشناسی ، تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1378 ← 1382

کلمات کلیدی