محمد رضا فتحی

محمد رضا فتحی،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن کسب و کارهای مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Scopus
  • 20 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۸
Google Scholar
  • 754 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت - تولید و عملیات

1391 ← 1394

فعالیت های علمی