قدرت اله باقری راغب

قدرت اله باقری راغب،

دانشیار
  • ناظر طرح تحقیق
  • ناظر طرح تحقیقاتی
  • مربی بدنساز تیم ملی فوتسال ایران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166158
Google Scholar
  • 289 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

  • مدیر گروه مدیریت ورزشی 1392←1394
  • ناظر طرح تحقیق 1385←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت معلم ، تربیت بدنی

1377 ← 1383

کارشناسی ارشد ، تهران ، تربیت بدنی

1367 ← 1370

B.S ، اصفهان ، تربیت بدنی

1363 ← 1370

فعالیت های علمی