محمدحسین رحمتی

محمدحسین رحمتی

مرتبه علمی : استادیار
 • طراحی سؤالات آزمون استخدامی کارشناس بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان قم
 • عضو کارگروه داوران در اولین جشنواره و نمایشگاه کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر استان قم
 • همکار اجرایی دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم
 • رئیس مرکز رشد پردیس قم دانشگاه تهران
 • همکاری در راه اندازی و استقرار مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی قم
 • عضو کارگروه علمی و داور هفتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر
 • سرپرست بخش مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت پردیس قم
 • معاون علمی دانشکده مدیریت و حسابداری
 • عضو گروه مصاحبه علمی دکتری داوطلبان سال 1392
 • عضو کارگروه دانشگاه های علمی کاربردی هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
 • 267 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • عضو کارگروه دانشگاه های علمی کاربردی هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1394←…
 • مدیر گروه مدیریت صنعت و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری 1394←1395
 • عضو گروه مصاحبه علمی دکتری داوطلبان سال 1392 1392←…
 • معاون علمی دانشکده مدیریت و حسابداری 1391←…
 • عضو شورای پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی 1391←1393
 • سرپرست بخش مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت پردیس قم 1391←…
 • عضو کارگروه علمی و داور هفتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر 1391←…
 • همکاری در راه اندازی و استقرار مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی قم 1390←…
 • عضو اتاق فکر اداره کل تعاون استان قم 1390←1391
 • رابط پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران با دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم 1390←1391
 • رئیس مرکز رشد پردیس قم دانشگاه تهران 1390←…
 • عضو هسته علمی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی استان قم 1389←1390
 • همکار اجرایی دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم 1388←…
 • بازبینی 47 پروژه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم 1387←1387
 • عضو کارگروه داوران در اولین جشنواره و نمایشگاه کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر استان قم 1387←…
 • طراحی سؤالات آزمون استخدامی کارشناس بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان قم 1386←…
 • آزمونگر (ارزیاب) 30 پروژه رشته مدیریت آموزشگاه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم 1386←1386

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت دولتی

1384 ← 1389

M.S ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1378 ← 1381

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1375 ← 1378

کلمات کلیدی