شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی،

استادیار
  • ، احداث و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اصلاح و تکثیر ثعلب (ارکیده ها)
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال