سهیل کریمی

سهیل کریمی،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -
  • 154 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی