شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
گیاهان آپارتمانی 7303483 2 01 | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارآموزی 7303153 2 22 نامشخص نامشخص 3973
گیاهان آپارتمانی 7303483 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 3 نتیجه