علی فدوی

علی فدوی،

دانشیار
 • ، معاون اجرایی
 • ، مسئول کار گروه تولید تجهیزات و ماشینهای مورد نیاز زیست فناوری کشاورزی
پردیس ابوریحان / گروه فناوری صنایع غذایی
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910
اتاق : -
Scopus
 • 201 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، مدیر گروه فنآوری صنایع غذایی 1394←1396
 • ، معاون اجرایی 1391←…
 • ، معاونت اجرایی 1391←1393
 • ، معاون اداری و مالی 1390←1391
 • ، کار گروه بررسی توانایی علمی 1388←1390
 • ، کمیسیون تخصصی هیات ممیزه برای گروه های مهندسی مکانیک، عمران و رشته های مرتبط 1388←1389
 • ، شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه 1387←1389
 • ، رئیس دانشکده کشاورزی 1385←1389
 • ، شورای بورس دانشگاه 1384←1386
 • ، مدیر گروه ماشینهای کشاورزی 1384←1386

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تربیت مدرس ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

1370 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، ماشینهای کشاورزی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی