کورش وحدتی

کورش وحدتی،

استاد
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 579 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 1811 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی