کورش وحدتی

کورش وحدتی،

استاد
پردیس ابوریحان
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -
  • 443 ارجاعات
  • 12 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1375 ← 1381

M.Sc ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه گیلان ، علوم باغبانی

1368 ← 1372

فعالیت های علمی