کورش وحدتی

کورش وحدتی

مرتبه علمی : استاد
 • عضو شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • مسئول راه اندازی مجمع خیرین و واقفین پردیس ابوریحان
 • عضو کمیته فنی میوه های خشک وزرات جهاد کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
صفحه رخ نما
Scopus
 • 2517 ارجاعات
 • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 4270 ارجاعات
 • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

 • عضو کمیته فنی میوه های خشک وزرات جهاد کشاورزی 1396←…
 • کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان تهران 1395←1400
 • مسئول راه اندازی مجمع خیرین و واقفین پردیس ابوریحان 1394←…
 • عضو شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1375 ← 1381

M.S ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه گیلان ، علوم باغبانی

1368 ← 1372

کلمات کلیدی