شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی،

استادیار
  • ، احداث و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اصلاح و تکثیر ثعلب (ارکیده ها)
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.