شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی،

استادیار
  • ، احداث و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اصلاح و تکثیر ثعلب (ارکیده ها)
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -

پروفایل

  • ، احداث و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اصلاح و تکثیر ثعلب (ارکیده ها) 1394←…
  • ، مدیر گروه باغبانی 1394←1396
  • ، راهنمایی دانشجویان کارشناسی ورودی 1392 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1387 ← 1393

M.Sc ، تهران ، باغبانی

1377 ← 1379

B.Sc ، تهران ، باغبانی

1373 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، باغبانی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی