شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی،

استادیار
  • ، احداث و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اصلاح و تکثیر ثعلب (ارکیده ها)
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.