محمود لطفی

محمود لطفی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -
Scopus
  • 153 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 454 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی