محمود لطفی

محمود لطفی،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -
  • 126 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی-اصلاح و ژنتیک سبزی ها

1375 ← 1382

M.Sc ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه گیلان ، مهندسی کشاورزی-باغبانی

1368 ← 1372

فعالیت های علمی