مهران رضوانی

مهران رضوانی،

دانشیار
 • مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 91-90
 • ارزیابی اثر پژوهشی مدیریت راهبردی با تاکید بر جهاد اقتصادی در ششمین جشنواره بین المللی فارابی
 • عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری امام خمینی (ره) قزوین
 • داور منتخب چهارمین جشنواره ونمایشگاه ملی علم تا عمل
 • دبیر علمی اولین همایش ملی برند و شرکت‌های دانش‌بنیان
 • نماینده دانشکده کارآفرینی در کمیسون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
دانشکده کارآفرینی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 8 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
 • 193 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال