مهران رضوانی

مهران رضوانی،

دانشیار
  • مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 91-90
  • ارزیابی اثر پژوهشی مدیریت راهبردی با تاکید بر جهاد اقتصادی در ششمین جشنواره بین المللی فارابی
  • عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری امام خمینی (ره) قزوین
  • داور منتخب چهارمین جشنواره ونمایشگاه ملی علم تا عمل
  • دبیر علمی اولین همایش ملی برند و شرکت‌های دانش‌بنیان
  • نماینده دانشکده کارآفرینی در کمیسون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
دانشکده کارآفرینی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 193 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآفرینی در بازار جهانی 6601089 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تجارت و بازاریابی بین الملل 6601297 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تجارت و بازاریابی بین الملل 6601297 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1399
بازاریابی الکترونیکی 6601276 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
کسب و کار بین المللی 6601262 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
مدیریت سازمان های آینده و محیط های مجازی 6601073 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
کارآفرینی در بازار جهانی 6601089 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجارت و بازاریابی بین الملل 6601297 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بازاریابی الکترونیکی 6601276 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
کسب و کار بین المللی 6601262 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
مدیریت سازمان های آینده و محیط های مجازی 6601073 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/04 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1397
کارآفرینی در بازار جهانی 6601089 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کسب و کار بین المللی 6601262 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کسب و کار بین المللی 6601262 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تجارت و بازاریابی بین الملل 6601297 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
بازاریابی الکترونیکی 6601276 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
کسب و کار بین المللی 6601262 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مدیریت سازمان های آینده و محیط های مجازی 6601073 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/07 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2