محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 66439203
اتاق : -
Scopus
  • 66 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 258 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی