عباس نرگسیان

عباس نرگسیان،

استادیار
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران
 • مدیر آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدیر گروه مدیریت دولتی پردیس البرز
 • عضو کمیته های ترفیعات، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت
 • سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 02161117635
Scopus
 • 20 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 262 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای فرهنگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1400←…
 • رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده مدیریت 1397←1399
 • عضو شورای سردبیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←1398
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

1386 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شهید ستاری ، مدیریت دولتی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی