هاشم آقازاده

هاشم آقازاده،

دانشیار
 • نماینده پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی در شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • عضویت کارگروه روابط بین الملل دانشکده
 • سرپرست معاونت اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • عضو دائم کمیته راهبردی آموزش دانشکده مدیریت
 • مسئول طراحی خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری تجاری ICT و نظام مناسب اجرایی آن
 • قائم مقام مدیر در پروژه "چگونگی ایفای نقش موثر چرخه علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان"
 • نشست یک روزه تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
 • دبیر علمی فستیوال تجاری سازی و سرمایه گذاری در سال 1396
 • عضو کمیته مدیریت بازرگانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • تدوین و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117749
Scopus
 • 17 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

 • تدوین و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1396←…
 • عضو کمیته مدیریت بازرگانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1396←…
 • دبیر علمی رویداد روز فناوری 1396←1396
 • قائم مقام مدیر در پروژه "چگونگی ایفای نقش موثر چرخه علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان" 1395←…
 • مسئول طراحی خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری تجاری ICT و نظام مناسب اجرایی آن 1395←…
 • عضو کارگروه ارزیابی و پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1395←1397
 • مشاور و سرپرست امور اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1395←1398
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1395←1396
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1392←1394
 • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1389←…
 • نماینده پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی در شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازاریابی

1381 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی-بازاریابی بین المللی

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت بازرگانی

1375 ← 1379

کلمات کلیدی