اعضای هیات علمی

سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی،

دانشیار
  • مدیر گروه مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران
  • عضو شورای سردبیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت رسانه
Google Scholar
  • 161 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

  • عضو شورای سردبیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی