کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • مدیر گروه جغرافیا پردیس کیش دانشگاه تهران
  • عضویت کارگروه جذب دانشکده گردشگری
  • مدیر رشته جغرافیا پردیس بین المللی کاسپین
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02188671817
Scopus
  • 93 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 879 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پایان نامه ها و رساله ها