علی حسینی

علی حسینی،

استادیار
 • ، استاد راهنمای دانشجویان ورودی سال 1397 رشته جغرافیا
 • ، مسئول پیگیری ایجاد رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین در مقطع دکتری
 • ، مسئول پیگیری برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته جغرافیا -برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین در گروه جغرافیای انسانی
 • ، نماینده گروه جغرافیای انسانی در شورای موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران
 • ، معاون مدیر گروه جغرافیای انسانی
 • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی جغرافیای انسانی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02161113036
اتاق : 608
Scopus
 • 198 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 366 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

پروفایل

 • ، مسئول پیگیری ایجاد رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین در مقطع دکتری 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1390 ← 1394

M.Sc ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1388 ← 1390

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1384 ← 1388

فعالیت های علمی